Begeleiding bij bedrijfs-bijeenkomsten

Een afdeling of een managementteam dat zich helemaal wil concentreren op de inhoud van hun bijeenkomst, kan mij inhuren voor het faciliteren van die bijeenkomst. Soms is het gewenste resultaat een plan, een oplossing of een idee. Ik begeleid het proces van de eerste uitwisseling van informatie tot aan de afronding in de vorm van SMART afspraken over de acties die de deelnemers na de bijeenkomst zullen uitvoeren.

Soms is er ook sprake van een lastig onderwerp waarbij intensief overleg met een deskundige van waarde is en de rode lijn bewaakt dient te worden. Die af en toe eens samenvat, vragen stelt of iedereen erbij betrekt. De rol, bijdrage en invloed van iedere deelnemer wordt desgewenst bekeken.

Ook kunnen workshops in overleg en op locatie worden georganiseerd.