Performance coaching

Performance coaching biedt een structuur om een optimale verbinding te leggen tussen de strategische doelen van je organisatie en je eigen persoonlijke ambities.

Performance coaching is erop gericht je te motiveren en je persoonlijke ontwikkeling te versnellen. Je zult merken dat performance coaching zowel ondersteunend als stimulerend is. Jij geeft aan wat je ontwikkeldoelen zijn en samen werken we naar die doelen toe. Waarbij ik als coach aan de zijlijn meeloop terwijl jij je doelen gaat bereiken.