Relatieproblemen

In elke relatie komen wel eens relatieproblemen voor. Meestal komen de partners er samen wel uit. Toch kan het zijn dat je er samen niet meer uit komt. Misschien herken je het wel:

 • Alle aandacht gaat uit naar (het krijgen van) de kinderen;
 • Slapeloze en gebroken nachten en je daardoor heel moe voelen;
 • Druk leven waardoor ieder zijn eigen ding gaat doen;
 • Zelden met zijn tweetjes zijn;
 • Verminderde (seksuele) intimiteit;
 • Steeds minder verbinding met elkaar voelen;
 • Steeds dezelfde ruzies;
 • Elkaar niet meer begrijpen;
 • Eén partner past zich steeds aan en wil dat niet meer;
 • Het gevoel hebben alleen te zijn;
 • Het gevoel voor de partner verloren;
 • Verliefd geworden op een ander;
 • Uit elkaar gegroeid zijn;
 • Ongelukkig voelen in de relatie;
 • Het gevoel dat je iets mist in de relatie;
 • Een nieuwe levensfase breekt aan en is soms lastig met het gemis van de drukte van de kinderen.

Behandeling

Willen jullie dat er iets verandert in jullie relatie? Je bent er inmiddels achter dat je op deze manier niet de rest van je leven verder wilt. Er moet iets veranderen. Maar je weet niet hoe? Zoals jullie normaal uit een crisis komen, werkt nu niet meer.

In relatietherapie gaan we kijken waar jullie nu staan en waar jullie naartoe willen. Jullie leren meer begrip te krijgen voor elkaar, anders te communiceren, elkaar weer te vinden en opnieuw de verbinding aan te gaan met elkaar. Daarbij wordt naast de duo-sessies ook gewerkt met individuele sessies. Ik werk onder andere met de EFT methode van Sue Johnson en een integratieve benadering.